Polityka prywatności

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. labore et dolore magna aliqua.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest: Agnieszka Furgo-Chodorowska ul. Gen. Maczka 13/8 78-100 Kołobrzeg
 Pełna treść oświadczenia o ochronie danych osobowych znajduje się pod następującym adresem: Zasady ochrony i poufności danych.

Zasady ochrony i poufności danych do opublikowania na osobnej podstronie pod osobnym URL: Zasady ochrony i poufności danych 

  1. Ochrona danych osobistych jest przez nastraktowana poważnie. Zawsze przestrzegamy przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. W niniejszym paragrafie opisane zostały sytuacje, w których zbierane są dane naszych Klientów.
  2. Zbierane dane osobiste dotyczą tylko i wyłącznie osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznejna potrzeby rezerwacji zakwaterowania. Zbieramy wyłącznie potrzebne dane osobowe i czynimy to w sposób uczciwy oraz zgodny z prawem.
  3. Wszelkie dane, a w tym między innymi dane osobowe, są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie dobrymi praktykami w zakresie poufności informacji oraz zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych w firmach tłumaczeniowych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  4. W zakresie przetwarzania danych pozyskanych w związku z wynajmem zakwaterowania, wszystkich pracowników oraz podmioty, którym pod powierzone zostanie przetwarzanie danych, obowiązuje zachowanie wszelkich przekazanych danych w tajemnicy. Wspomniane zobowiązanie jest jednoznacznie ujęte w formie postanowień umów zawieranych z pracownikami oraz podwykonawcami.
  5. Dla skutecznej realizacji ochrony danych osobowych zapewniamy:

o   a. odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki fizyczne, techniczne i rozwiązania organizacyjne,

o   b. kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych,

o   c. monitorowanie zastosowanych środków ochrony.