Regulamin

Prosimy zapoznaj się z zasadami Apartamentów Miło Mi.

Nasz regulamin

§ 1 Doba

1. Apartamenty MiłoMi Kołobrzeg wynajmowane są na doby pobytowe.
2. Doba trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego. Gość zobowiązany jest do zdania karty – klucza i wymeldowania się do godziny 11.00.
3. Potrzebę przedłużenia doby Gość może złożyć telefonicznie do obsługi apartamentów. Obsługa może uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku kolejnej rezerwacji na apartament.

§ 2 Rezerwacja

1. Rezerwacji apartamentu w obiekcie można dokonać za pośrednictwem portali internetowych, telefonicznie, mailowo lub osobiście.
2. Rezerwacja zyskuje status rezerwacji potwierdzonej po jej opłaceniu zaliczką.
3. Zapłata za pobyt pobierana jest z góry, i powinna być opłacona na 4 dni przed planowanym terminem przyjazdu. .
4. Apartamenty MiłoMi Kołobrzeg mogą określić minimalny okres wynajmu.
5. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu Apartamentów MiłoMi.
6. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w jego trakcie, Obiekt nie zwraca opłaty za dany pobyt.

§ 3 Zameldowanie i wymeldowanie

1. Gość na dwa dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu otrzymuje od obsługi w formie SMSa/maila mapkę osiedla z zaznaczonym budynkiem w którym znajduje się apartament oraz przypisane miejsce postojowe, kod dostępu do budynku i kod dostępu do sejfu, w którym znajdują się klucze do apartamentu.
2. Po zameldowaniu Gości/a nie ma możliwości rezygnacji z pobytu ze zwrotem kosztów.
3. Gość nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
4. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w apartamencie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
5. W dniu wyjazdu klucze należy umieścić w sejfie, zamknąć go i ustawić cyfry w dowolnej konfiguracji innej niż kod otwierający otrzymany przed przyjazdem.

§ 4 Pobyt i usługi

1. W sprawach pilnych, możliwy jest kontakt telefoniczny z obsługą.
2. Na życzenie Gościa, możliwe jest odpłatnie dodatkowe zaopatrzenie apartamentu w czyste ręczniki i/lub pościel.
3. W cenę pierwszego dnia pobytu wliczone są: pościel i ręcznik dla każdej z osób oraz po 1 sztuce: ręcznik papierowy, papier toaletowy, kapsułki do pralki, kapsułki do zmywarki, zestaw startowy kawy, herbaty, soli i podstawowych przypraw.
4. W cenę wynajmu apartamentu wliczony jest: dostęp do Internetu, korzystanie z telewizji kablowej, pralki, zmywarki, kuchenki, lodówki, ekspresu do kawy, tostera, czajnika, zestawu do prasowania, narzędzi do utrzymania czystości, rowerów, leżaków, mat i namiotów plażowych.
5. Miejsce postojowe może być dostępne na zapytanie złożone na etapie rezerwacji pobytu.
6. W cenę wynajmu apartamentu wliczone jest korzystanie z klimatyzacji zarówno w celu chłodzenia jak i ogrzewania pomieszczenia. Podczas korzystania z klimatyzacji, w celu zwiększenia jej efektywności, konieczne jest zamkniecie okien i drzwi balkonowych.

§ 5 Obowiązki i odpowiedzialność Gości

1. Dzieci powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2. Pobyt zwierząt domowych jest możliwy wyłącznie na zapytanie złożone na etapie rezerwacji pobytu. Obsługa może nie wyrazić zgody na pobyt zwierząt. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty. Zwierzęta nie powinny zostawać w apartamencie bez nadzoru opiekunów.
3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Apartamentów MiłoMi Kołobrzeg, powstałe z jego winy lub z winy będących pod opieką dzieci lub zwierząt lub odwiedzających go osób.
4. Szczegółowy cennik wartości wyposażenia znajdującego się w Obiekcie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obsługa może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentów MiłoMi Kołobrzeg..
6. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, zamknąć okna oraz dokładnie zamknąć drzwi.
7. Goście, w czasie pobytu w obiekcie, zobowiązani są do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach elektrycznych grzejników przenosnych. Natomiast sprzęt wchodzący w skład wyposażenia apartamentów tj. czajnik elektryczny, kuchenka, wyciąg elektryczny, ekspres do kawy, toster, zmywarka, pralka, telewizor należy używać wyłącznie zgodnie z ich instrukcją obsługi.
8. W Apartamentach MiłoMi Kołobrzeg jest zakaz palenia papierosów, e-papierosów, używania innych narkotyków i używek prawnie zabronionych. Dopuszcza się palenia papierosów lub e-papierosów na balkonie / tarasie z zachowaniem środków ostrożności oraz czystości, tj. w szczególności pozostawiania popiołu i niedopałków wyłącznie w przeznaczonej do tego popielniczce.
9. Gość zobowiązany jest do zgłoszenia obsłudze jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w apartamencie w dniu zakwaterowania danego Gościa. Brak zgłoszenia w w/w czasie jest równoznaczny z przejęciem odpowiedzialności Gościa za zniszczenia lub usterki.
10. W razie utraty przez Gościa klucza do apartamentu pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.
11. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach w tym przenoszenia ich wyposażenia.

§ 6 Obowiązki i odpowiedzialność Obiektu

1. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:
a. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
d. sprzątanie apartamentu i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.
2. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług.
3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności wobec Gościa z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych.

§ 7 Zwrot pozostawionych rzeczy

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w apartamencie przez wyjeżdżającego Gościa, mogą zostać odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt, jeżeli dyspozycja o ich odesłanie zostanie przekazana do Obiektu w ciągu 30 dni od daty zakończenia pobytu przez Gościa.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy osobistego użytku, w terminie określonym w pkt. 1 powyżej, przedmioty te ulegają zniszczeniu.
3. Artykuły spożywcze pozostawione w apartamencie będą usuwane bez wcześniejszego informowania.

§ 8 Cisza nocna

W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 rano.

§9 Reklamacje

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§ 10 Postanowienia dodatkowe

1. W apartamencie nie wolno używać urządzeń grzewczych nie będących na wyposażeniu.
2. W apartamentach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
3. Na terenie Obiektu, zakazane jest powodowanie nadmiernego hałasu, powodowanie nieprzyjemnych zapachów, oraz innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.
4. Na terenie Obiektu zabrania się organizowania imprez i innych uroczystości lub wydarzeń.

§ 11 Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność wykonania zawartej z Gościem umowy, w tym zarządzania rezerwacjami i pobytami w naszych obiektach oraz realizacja ciążących na administratorze danych obowiązków prawnych (np. związanych z rozliczeniem umowy).
2. Umożliwienie przetwarzania danych osobowych przez Obiekt ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz spełnienia obowiązków prawnych wynikających ze świadczenia i rozliczania usług.
3. W niektórych przypadkach dane osobowe Gościa będą również przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego.
4. Gość ma prawo do żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Gościa sprzeciwu lub przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących świadczenia i rozliczania wykonanych usług.
6. Uzyskane szczegółowych informacji, dotyczących przetwarzania danych osobowych możliwe jest u pracownika Obiektu.